Garaža za dekleta

V Sloveniji na trgu dela že več let primanjkuje tehničnih kadrov, v izobraževalnih programih tehnične smeri pa deklet skorajda ni. Da bi povečali splošno zanimanje za tehnične poklice smo v Ajdovščini odprli Garažo. Ime je dobilo navdih v dejstvu, da so številna svetovno znana podjetja svoje prve prototipe ustvarila ravno v garažah. Naša Garaža je svoje prve korake naredila kot pilotni projekt. Uspešnost projekta in potreba po spodbujanju žensk k spoznavanju novih, tehnično usmerjenih poklicev, sta vodila v razvoj nove različice programa: Garaža – odskočna deska za ženske v poklicih STEM. Slednji dekleta in mlade ženske navdušuje k inovatorstvu ter jih spodbuja k izobraževanju STEM (STEM je angleška kratica za znanost (science), tehnologijo (technology), inženirstvo (engineering) in matematiko). V program smo privabili dekleta in mlade ženske, ki so si želele poglobljenega praktičnega inženirskega znanja.

Predstavitev poklica mizar v sklopu dogodka Castra in Mladi 2022

Garaža je delovni prostor, opremljen z različnimi orodji za ročno in strojno izdelavo izdelkov. Dodana vrednost bogato opremljenega prostora so mentorji in mentorice – strokovnjaki iz tehničnih in naravoslovnih smeri, ki preko projektnega dela vodijo multidisciplinarna izobraževanja. Slednja temeljijo na reševanju kompleksnih nalog ter uresničevanju načela povezovanja teorije s prakso. Izkustveno učenje, ki jim ga Garaža ponuja, vodi dekleta do višje oblike razmišljanja, analiziranja in vrednotenja ter preizkušanja teorije v praksi.


Uresničitev lastne ideje prinaša udeleženkam dragocene izkušnje in informacije, ki so jim v veliko pomoč pri usmeritvi in načrtovanju njihove nadaljnje poklicne in življenjske poti.


Okrogla miza – Dekleta v Univerzi Nova Gorica – Znanstvenica / raziskovalka v sklopu dogodka InCastra 2022

V letu 2022 je bilo v Garažo – odskočno desko za ženske v poklicih STEM vključenih 20 deklet, ki so se tedensko sestajala in snovala načrte za uresničitev inovativne rešitve produktivnih prototipov po lastni zamisli. V sklopu programa so se odvijale številne aktivnosti ter dogodki, kjer so dekleta imela možnost spoznati inženirke – vzornice, ki delujejo v STEM poklicih.

Izdelava lesenega nakita, mentorica Anita Gregorc
Izdelava lesenega nakita, mentorica Anita Gregorc

Garaža – odskočna deska za ženske v poklicih STEM deluje po principih trajnostnega razvoja ter spodbuja kreativno podjetniško razmišljanje ter povezuje mlade (ženske) z lokalnim gospodarstvom.


Zavod BETA je bil v letu 2022 uspešen na javnem razpisu za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških, ki ga je financiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s projektom Garaža – odskočna deska za ženske v poklicih STEM. Projekt je trajal od 24. maja do 30. oktobra 2022.