Mentorski program Garaža

Projekt mentorstva, ki deluje v Garaži, je nastal leta 2021 na pobudo študentov tehničnih in naravoslovnih smeri, ki so želeli del svojega znanja predati na mlajše, znanja željne generacije, pri tem pa poglobiti svoje veščine. Študentje, danes mladi zaposleni v STEM smereh, izhajajo iz osebnih izkušenj, ko so si v osnovnošolskih in srednješolskih klopeh želeli več praktičnega pouka.

Dejavnosti Garaže v praksi delujejo kot dopolnilni člen osnovnim in srednjim šolam. Dejavnosti  temeljijo na izkustvenem učenju in projektnem delu, ki nezavedno polnijo znanje udeležencev z tehničnimi veščinami za vsesplošno življenje.  

Program je zastavljen na način interdisciplinarnega, aktivnega in ciljno usmerjenega učenja, ki se ga realizira preko projektnega dela. To pomeni, da udeleženci pod vodstvom mentorja idejo sami oblikujejo, načrtujejo ter izvedejo – izdelajo prototip. To spodbuja samostojno učenje in krepi kritično mišljenje, ki udeležence oblikuje v samostojne raziskovalce. Pridobljene izkušnje, konstruktiven način razmišljanja, dobre delovne navade in spretnosti reševanja problemov, ki jih gojimo skozi naš program, posamezniku trajnostno koristijo. Mentorji udeležence spodbujajo k samostojnemu delu, zato, da izkusijo različne faze in procese dela ter učenja.

Skupina: bencinski gokart – načrtovanje

V pilotnem letu so se v Mentorskemu programu Garaža izoblikovale štiri skupine, ki so pod strokovnim vodstvom prostovoljnih mentorjev, študentov tehničnih in naravoslovnih smeri, uresničevale lastne ideje in zamisli. Tako so nastali prototipi električen in bencinski gokart, avtonomni rover ter računalniška igrica.

Skupina: bencinski gokart – izdelava

Mentorski program spodbuja inovativnost in ustvarjalnost skozi snovanje konkretnih rešitev.


Skupina: bencinski gokart – testna vožnja

Druga sezona Mentorskega program Garaža, ki se izvaja v šolskem letu 2022/2023 bazira na zastavljenih temeljih.

Mentorski program Garaža zajema različna področja elektrotehnike, strojništva, znanosti, fizike, kemije in modernih tehnologij. Srečanja potekajo enkrat na teden, celo šolsko leto, po približno 2 uri, v Garaži (Ajdovščina, Vilharjeva ulica 20q, ob mostu čez Lokavšček). Programu se lahko zainteresirani priključijo kadar koli v šolskem letu, po predhodni najavi na: institut@zavod-beta.si ali na 031 316 115 – Valerija koordinatorka, 040 585 365 – Timotej mentor. Kontaktirate nas lahko tudi prek socialnih medijev: Zavod BETA in Garaža.

Glavni namen dejavnosti Garaže je mlade navdušence tehnike navdahniti in motivirati, da začnejo razmišljati, kako lahko prispevajo k napredkom v znanosti in tehnologiji. Naš namen je, da bo Garaža postala središče, kjer bodo mladi raziskovalci pridobili prve izkušnje, navezali prve kontakte in pridobili podporo iz strokovnega okolja ter da se bodo naučili spoprijemati s sodobnimi izzivi, ki jih s seboj prinašata znanost in tehnologija.

Ključno je, da pri mlajših generacijah čimprej vzbudimo zanimanje za naravoslovna–tehniška  področja in kasneje študij v tej smeri. Svet (Slovenija) bo v prihodnosti vedno bolj potrebovala tak kader, pa naj si bo za reševanje okoljske problematike, trajnostnega kmetijstva, transportnih tehnologij in tehnoloških postopkov v medicini, skratka povsod.

Program deluje po principu trajnostnega razvoja in spodbuja kreativno podjetniško razmišljanje, hkrati pa povezuje mlade z lokalnim gospodarstvom. Pomembno je, da tehnološka podjetja spodbujajo zanimanje za določeno naravoslovno področje in obiskovalce ozaveščajo o poklicnih možnostih participantov. Na tak način vlagajo v prihodnost in gospodarski razvoj lokalne skupnosti.


Veliki podporniki mentorskega progama Garaža: Občina Ajdovščina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Ljudska Univerza Ajdovščina in LAS Vipavska dolina. Program so podprli tudi posamezniki ter podjetja z različnimi donacijami (finančna pomoč, orodje, material, znanje).