Novice

V Garaži ne (z)manjka idej!

V ajdovski Garaži – inovativni zakladnici priložnosti – snujejo takšne in drugačne inovacije. Prostor je postal pravo zbirališče ustvarjalnosti, srečevanja in druženja. Vsestranski program medse vabi vse, željne udejanjiti svojo idejo – bodisi uresničiti kompleksnejšo inovacijo ali zgolj popraviti domače pohištvo. V teku so mentorski program Garaža, Garaža krožek in Sam svoj mojster – pridružite se lahko kadar koli, saj srečanja potekajo čez celo leto.

V ustvarjalnosti polni Garaži na Vilharjevi ulici ne zmanjka idej. Prostovoljne mentorice in mentorji, večinoma mladi, zaposleni v tehniških smereh, otrokom, mladim in odraslim pomagajo uresničevati ideje, uporabljati izvijače, kladiva in brusilke, upravljati računalniške programe ter izdelovati prototipe, ki ideje spreminjajo v resničnost. Občina Ajdovščina je pobudo mladih študentov, ki so si želeli takšnega prostora, podprla z brezplačnim najemom prostorov, v katerih se nahaja Garaža. Tako je nastal ustvarjalen prostor, v katerem mentorji predajajo svoje znanje na mlajše, znanja željne generacije, pri tem pa poglabljajo svoje veščine. Slednje počnejo skozi vse leto v raznolikih projektih. ‘Garaža krožek’ naslavlja otroke stare med 10 in 13 let. Skozi tedenska srečanja že spoznavajo osnove tehnike in naravoslovja pod vodstvom mentorjev. Krožek je prilagojen otrokom, da osvojijo temeljna osnovna znanja tehnike, elektrotehnike, strojništva in programiranja. S tem znanjem bodo v prihodnje lahko izdelovali inovativne izdelke in raziskovali ta področja bolj poglobljeno.

Poleg tega to sezono učenci zadnje triade osnovne šole ter dijaki v šolskem letu 2022/23 nadaljujejo projekte iz preteklega šolskega leta.

»Upamo, da bomo z delom na izobraževanju otrok v različnih razvojnih fazah na dolgi rok pripomogli k tehnološkemu in gospodarskemu razvoju v regiji. Pri vzpostavitvi Garaže so sodelovali skoraj vsi možni deležniki: od šolarjev kot udeležencev do študentov kot mentorjev, javnih organov in podjetij, ki so zagotovili prostore in opremo, do navdušencev, ki v ideji vidijo potencial in so vse skupaj dejansko omogočili. V takem duhu bomo tudi nadaljevali in se trudili, da postane Garaža prostor za nadobudneže iz vseh zgoraj naštetih skupin, stičišče, kjer se bodo ti lahko prosto srečevali in izmenjevali znanje, ideje, izkušnje in informacije,« sporočajo koordinatorice iz Zavoda Beta, ki bdi nad vse uspešnim programom v ajdovski občini. 

Zavod Beta je bil uspešen na razpisu »Spodbude za inovativne pristope na področju kakovostnega življenja za vse« s projektom Sam svoj mojster, ki ga financira Fundacija BiT Planota, od začetka julija do konca letošnjega leta. Tako je Garaža poleg svoje primarne dejavnosti – mentorskega programa za otroke – razširila svoj asortiman ter  ponudila svoje delovne prostore ter orodja za raznorazna ročna dela ter popravila tudi odraslim.

Tekom leta so se v sklopu projekta Sam svoj mojster izvajale različne praktične aktivnosti za mlade, odrasle in starejše. Izoblikoval se je medgeneracijski prenosa znanja, ki izboljšuje pogoje za večjo vključenost različnih ranljivih skupin.

Mlade, ki so se udeležili aktivnosti, se je usmerjalo v podjetniško razmišljanje. Z vodenimi delavnicami obrtnih mojstrov in mojstric, so se jim predstavili obrtni poklici ter možnosti šolanja in zaposlitve v lokalnem okolju, saj so tehnični poklici vedno bolj iskan kader. Odraslim je projekt predstavljal dostop do neformalnega izobraževanja ter lažjega vključevanja v družbo s pomočjo vseživljenjskega učenja ter sodelovanja in povezovanja.

Skozi projekt Sam svoj mojster se je 10 nedelujočih ali zavrženih izdelkov vrnilo v uporabo – popravila so izvajali posamezniki iz različnih generacij. Na pomoč pri popravilih so pristopili izkušeni obrtniki, ki so svojim znanjem nudili svetovanje pri saniranju predmetov ter uporabi različnih ročnih in strojnih orodij. S tem se je dvigovala zavest o ponovni uporabi ter o krožnem gospodarstvu. Uporabniki so koristili prostore Garaže za uresničevanje lastnih projektov, nastalo je 5 na novo izdelanih izdelkov.

S projektom Sam svoj mojster smo vzpostavili prostor, kjer so se srečevale različne generacije, se navduševale nad tehniko ter izmenjevale znanje in izkušnje.

Garaža je na Vilharjevi ulici v Ajdovščini za popravila in posvete predvidoma odprta vsak delavnik od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro ter med 13. in 17. uro. Uporaba delovnega prostora in orodja je brezplačna.