Zavod BETA

Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe (v nadaljevanju zavod) se je ustanovil z namenom izboljševanja kvalitete življenja ljudi. Namen zavoda je prispevati k razvoju družbe tako, da bo ta pisana po meri ljudi. Zavod posameznikom, njihovim združenjem in državi pomaga razvijati trajnostno naravnano družbo, v kateri lahko vsakdo polno razvija svoje potenciale.


Zavod prispeva h kakovostnim družbenim odnosom, vsestranskemu razvoju človekove osebnosti, blaginji, socialni pravičnosti, vseživljenjskemu učenju, javnemu zdravju, aktivnemu državljanstvu in participaciji posameznikov.

Zavod ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, podeljen s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Urada RS za mladino. Zavod je organizacija s statusom prostovoljske organizacije.


Zavod posluje pod naslednjo glavno dejavnostjo:

93.299

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.


V letih 2021 in 2022 je Zavod BETA izvedel program za mlade, s katerim je dosegal namene in cilje svojega delovanja.

Program smo razdelili v tri sklope:

Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih

 • Izvedba izobraževanj in usposabljanj za mlade na temo aktivnega državljanstva.
 • Organizacija in izvedba različnih delavnic za mlade.
 • Organizacija in izvedba projekta Dan mladih, sodelovanje pri izvedbi drugih družabnih dogodkov v občini Ajdovščina.

Mladi in mediji

 • Izdaja 8 številk tiskane izdaje Lokalne Ajdovščina (sodelovanje pri izdaji).
 • Izvedba izobraževanj in usposabljanj za povečanje medijske pismenosti mladih, sodelovanja z mediji, pisanja člankov.
 • Pogovori z znanimi novinarji.

Mladi in kariera

 • Nadaljnja zasnova novih programov zavoda: vzgojno-izobraževalna igralnica.
 • Učilnica v naravi.
 • Senčenje na delovnem mestu za dijake.
 • Mentorski program Garaža.
 • Počitniško varstvo Ulične delavnice.

Zavod BETA redno izvaja aktivnosti s področja mladinskega sektorja, pri čemer se najpogosteje usmerja k izvajanju aktivnosti, ki neposredno:

 • spodbujajo sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi
 • omogočajo neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih
 • spodbujajo avtonomijo mladih
 • lajšajo dostop mladih do trga delovne sile in razvijajo podjetnost mladih
 • spodbujajo prostovoljstvo
 • mladim omogočajo razvoj znanja, veščin in kompetenc, pomembnih za razvoj osebnosti in vstop na trg dela
 • spodbujajo konvencionalne in nekonvencionalne oblike participacije mladih

Posredno pa z aktivnostmi dosegamo tudi cilje, povezane z/s:

 • ustvarjanjem ustreznih pogojev za razvoj mladih z manj priložnostmi v družbi
 • spodbujanjem mednarodnega povezovanja
 • spodbujanje inovativnosti mladih
 • spodbujajo in ozaveščajo o zdravem načinu življenja in preprečevanju različnih oblik odvisnosti mladih

Cilji aktivnosti se tako neizogibno prepletajo z vsemi področji mladinskega sektorja, opredeljenimi v 4. členu zakona, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.