Popravljalnica Garaža

Garaža poleg svoje primarne dejavnosti – mentorskega programa za otroke in mladostnike – nudi svoje delovne prostore ter orodja za raznorazna ročna dela ter popravila tudi odraslim.

Garaža (Ajdovščina, Vilharjeva ulica 20q, ob mostu čez Lokavšček) zajema delovne prostore opremljene z ročnim in strojnim orodjem za obdelavo različnih materialov. Da so ta orodja in prostori čim bolj v uporabi so uporabnikom na voljo za brezplačno uporabo z namenom izdelave ali popravila različnih izdelkov.

Popravljalnica Garaža je z vsemi orodji in delovnimi prostori namenjena uporabnikom, ki si znajo sami popraviti nedelujoč izdelek, uporabnikom, ki doma nimajo orodja potrebnega za popravilo ali nadgradnjo izdelka ali uporabnikom, ki potrebujejo delovni prostor za uresničevanje lastnih mojstrskih projektov.

Garaža je na voljo vsak delovnik med 9.00 in 17.00.


Projekt Sam svoj mojster, ki se je odvijal v Garaži v Ajdovščini, je temeljil predvsem na pridobitvi znanj na tehničnem področju in naravoslovnem področju s pridihom medgeneracijskega predajanja strokovnega znanja.

Nudil je možnosti popravila odsluženih predmetov, možnost razvoja lastnega tehniškega projekta, povečala se je rast zanimanja za tehniške poklice. V sklopu projekta so se izvajale različne praktične aktivnosti za mlade, odrasle in starejše.

Udeleženec si je sam renoviral staro leseno nočno omarico

Izoblikoval se je medgeneracijski prenos znanja, ki izboljšuje pogoje za večjo vključenost različnih ranljivih skupin.


Skozi projekt smo uspešno izvedli: 8 praktičnih delavnic s področja tehnike in naravoslovja z več, kot 30 aktivnih sodelujočih, predstavitev STEM poklicev osnovnošolcem, nastalo je 5 na novo izdelanih izdelkov, 10 nedelujočih – zavrženih izdelkov, smo jih vrnili ponovno v uporabo.

Upokojenec Miran Kobal je s strokovnim znanjem pomagal popraviti mali električni gospodinjski aparat

Projekt je bil sofinanciran iz javnega povabila »Spodbude za inovativne pristope na področju kakovostnega življenja za vse«, ki ga je Ustanova Fundacija BiT Planota, socialno podjetje podprla za obdobje 1. 7. 2022 do 1. 12. 2022, v višini 1.500,00 EUR.


Praktične delavnice na temo popravil in priprave orodja

Za uporabnike, ki nimajo tehniškega znanja ali pa bi ga radi poglobili, organiziramo praktične delavnice z izkušenimi obrtniškimi mojstri. V sklopu delavnic bodo s svojim znanjem na voljo za pomoč. Nudili bodo svetovanje pri saniranju predmetov ter uporabi različnih ročnih in strojnih orodij.

V letu 2022 smo organizirali tri delavnice: priprava vrtnega orodja na sezono, delavnica izdelave paletnega vrtnega pohištva, popravljalnica koles.

V letu 2023 bomo organizirali 5 delavnic: priprava vrtnega orodja na sezono, delavnica brušenja nožev, delavnica izdelave paletnega vrtnega pohištva, popravljalnica koles, šiviljska delavnica.

Sledite socialnim omrežjem Zavod BETA in Garaža za objavo datumov delavnic.

Anton Kompara, Mizarstvo Hrast iz Lokavca, je vodil delavnico kako pripraviti orodje na sezono.
Delavnico vrtnega paletnega pohištva je omogočilo lokalno podjetje Incom d.o.o. (Leone), ki nas je oskrbelo z velikodušnim številom odsluženih palet.
Popravila kolesa smo pripravili s pomočjo Kamplc Racing team iz Ajdovščine.