Projekti

Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe se ukvarja s projekti, ki pripomorejo k izboljševanju kvalitete življenja ljudi.


Garaža

Zavod BETA v letu 2021 začenja z novim mentorskim programom Garaža, kjer v delavnici doktorski študentje tehničnih in naravoslovnih smeri predajajo teoretično in praktično znanje dijakom, ki želijo osvajati znanja in veščine na področjih tehnike in naravoslovja na višjem strokovnem nivoju. Garaža je delovni prostor, kjer dijaki s pomočjo mentorja snujejo svoje projekte in izdelujejo prototipe.


Ulične delavnice

Zavod BETA je v letu 2021 prvič zagnala program počitniškega varstva Ulične delavnice v Ajdovščini. Pripravljen program je temeljil na inovativnemu prenosu znanja in dediščine na ustvarjalen ter igriv način. Prilagojen ciljni skupini osnovnošolskih otrok od 6. do 12. leta starosti, je pripomogel k kvalitetnemu preživljanju prostega časa v naravi ter z veliko izkustvenega izražanja otroke motiviral za kreativno ustvarjanje in nezavedno učenje.


Vzgojno izobraževalna igralnica Ajdovščina

Projekt v nastajanju.


Učilnica na prostem

Projekt v nastajanju.