Garaža kot poligon za integracijo priseljenk v lokalno okolje in razvoj socialne mreže

Garaža je opremljen prostor, ki je z množico svojih programov usmerjena k izboljšanju kakovosti življenja vseh: že sam prostor in oprema (ki so brezplačni) vabijo k rednemu obiskovanju, s čimer se vzpostavljajo mreže in povezave med različnimi družbenimi skupinami, kjer ni prostora za diskriminacijo.

Aktivnosti v Garaži smo oblikovali na podlagi potreb priseljenk  po splošnih jezikovnih, kulturnih, tehničnih in vseživljenjskih znanjih. Projekt Garaža kot poligon za vključevanje priseljenk v lokalno okolje in razvoj socialne mreže spodbuja enake možnosti vseh – domačink in priseljenk s praktičnimi aktivnostmi:

1. Program slovenščine za vsak dan kjer se bodo skozi neformalno učenje (med praktičnimi dejavnostmi, mešane skupine z domačinkami) naučile jezika – slovenščine. (migrantska birokracija, urejanje začasnega prebivališča, življenjepis, iskanje dela, obisk govorilnih ur za svoje otroke, opravljanje vozniškega izpita).

2. Program računalniške in medijske pismenosti kjer bodo udeleženke spoznale splošno uporabo računalniških orodij (e-pošta, oblikovanje življenjepisa) in medijske portale z lokalno vsebino (javni dogodki, lokalne informacije).

3. Šest praktičnih delavnic na temo medkulturnih in prostočasnih aktivnosti. Informacije o kulturnih značilnostih držav, iz katerih prihajajo, bodo izmenjevale z domačinkami na kulinarični ter glasbeni delavnici. Opolnomočili jih bomo s praktičnimi tehniškimi znanji, skozi katere se bodo lažje osamosvojile. Skozi delavnice ročnih spretnosti se bodo naučile slovenskega jezika in komunikacije. Peljali jih bomo na ogled lokalnega podjetja ter omogočili avto-moto delavnico (predstavitev vožnje z avtomobilom na poligonu).

4. Tri podporne skupine za ženske priseljenke. Podporna skupina je varen prostor, kjer pogovor teče o ženskosti, o stvareh, ki žensko lahko bremenijo in predvsem o tem, kako iskati pomoč pri načrtih za uresničevanje ambicijami, ki jih imajo. Izvedli bomo srečanje s strokovno osebo iz zdravstvenega področja, socialnega področja ter kadrovskega področja.

5. Dan družinskega medkulturnega druženja v Garaži, kjer bo celotna družina priseljenke tkala socialne mreže z ostalimi priseljenimi in z lokalnimi družinami. Dan je namenjen druženju ter predstavitvi aktivnosti, ki jih nudimo v Garaži. Pomemben del dneva je izmenjava kulturnih značilnosti, navad, jezika ter spretnosti, ki so jih udeleženke projekta osvojile.

6. Spoznavanje lokalnega okolja. S pomočjo vodenega ogledov po mestu bodo spoznale ključne dejavnike zgodovine nastanka in razvoja mesta Ajdovščina. S skupinsko rekreacijo bodo spoznavale učne in sprehajalne poti v Ajdovščini in bližnji okolici. Rekreacijo se bo oblikovalo glede na potrebe in želje udeleženke (telovadba v naravi, rekreacija za nosečnice, hoja, vozičkanje z otroci, sprehajanje). Pred garažo se nahaja velika travnata površina obdana z vrtom, ki vabi ženske, da z njihovo domiselnostjo uredijo in skrbijo za učno-izobraževalni vrt.

Zavod BETA je bil v letu 2023 uspešen na javnem razpisu za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s projektom Garaža kot poligon za integracijo prisljenk v lokalno okolje in razvoj socialne mreže.