Učilnica na prostem

Območje Župančiči

Zavod BETA je ustanovljen z namenom ustvarjanja pogojev za v prihodnost usmerjen trajnostni razvoj otrok in mladine. V Obalno-kraški regiji izvajamo programe s področja ekologije, naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega turizma v naši učilnici v naravi v Župančičih (območje MOK). Na območju v letu 2023 širimo učilnico z učim oljčnikom, sadovnjakom, gredami in delavnicami za otroke in mlade s področij ekologije, gradnje suhih zidov, vrtičkarstva, sadjarstva, kmetijstva, ipd.


Cilj projekta je ohraniti kulturno dediščino in jo razvijati v smeri privlačne kulturne krajine, ki ji želimo dodati dodano vrednost skozi inovativno turistično in izobraževalno ponudbo. Na področju turizma bo območje namenjeno enodnevnim obiskovalcem, ki jim bomo ponudili učne programe, ter kulinarične degustacije. Na področju izobraževalnih programov načrtujemo nadaljevanje izvajanja učilnice v naravi, ki bo pod vodstvom izkušenih strokovnih mentorjev omogočala usposabljanja na temo domačih obrti (vrtičkarstva, sadjarstva, kmetijstva). Poseben poudarek bomo v učilnici na prostem namenili tudi ohranjanju kulturne dediščine – gradnji in obnovi suhih zidov.

Program je trajnostno naravnan, saj ureditev območja sledi načelu ohranjanja, prepoznavnosti in značilnosti avtohtone krajine, ki je oplemenitena z varstvom kulturne dediščine. Zemljišča samooskrbno urejena, bodo izvajajočim tako izobraževalnim, kot turističnim dejavnostim, dodale višjo vrednost.