Zavod BETA

Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih

 • Izvedba izobraževanj in usposabljanj s področja aktivnega državljanstva mladih.

Na usposabljanjih so se mladi seznanili s pomenom aktivnega državljanstva, možnostmi vključevanja mladih v družbo, mladinsko politiko, formalnimi in neformalnimi oblikami participacije mladih.

 • Organizacija in izvedba različnih delavnic s področja lokalne mladinske politike za mlade.

Delavnice so bile izvedene tako na šolah kot v mladinskih centrih. Namen delavnice je mladim predstaviti mladinske politike, njihov namen in možnosti za sooblikovanje lokalnih mladinskih politik. Cilj delavnic je bil med drugim tudi aktivacija mladih za sooblikovanje lokalnih strategij za mlade.

 • Dan mladih in drugi družabni dogodki.

Zavod Beta je obe leti sodeloval pri organizaciji in izvedbi projekta Dan mladih, kjer so se predstavljale regijske mladinske organizacije. Namen projekta je bil promocija prostovoljstva in hkrati mladim ponuditi priložnost za pogovor z županom.

Zavod Beta je sodeloval pri organizaciji in izvedbi drugih družabnih dogodkov, v okviru katerih je med mladimi spodbujal kompetence aktivnega državljanstva. V letu 2021 smo sodelovali tudi pri izvedbi dogodka Castra in Mladi in pri organizaciji Incastre.

V letu 2022 pa smo sodelovali pri več dogodkih:

 • Akcija v okviru Slovenske Filantropije – Dan za spremembe 2022, pobuda MKC Hiša mladih Ajdovščina.
 • Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina – Evropsko leto mladih v Ajdovščini: Skupna klopca – Pobuda mladih, delavnica (klopca izdelana v Garaži) in dialog.
 • Parada učenja 2022, organizirala Ljudska Univerza Ajdovščina.
 • Dan odprtih vrat Garaža, organiziral Zavod BETA.
 • Počitniško varstvo Ulične delavnice, organiziral Zavod BETA.
 • Evropska noč raziskovalcev – Noč ima svojo moč 2022, Ustanova Hiša eksperimentov.
 • Dan ajdovske industrije in podjetništva – InCastra, organizacija Ljudska Univerza Ajdovščina.
 • V okviru operacije LAS ‘Medgeneracijski prenos znanja’ – Mladi in Castra, organizirala Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.
 • Evropski teden mobilnosti 2022, organizirala Občina Ajdovščina.
 • Dan mladosti, organiziral Mladinski svet Ajdovščina.
 • Vpisni dan Garaža, organiziral Zavod BETA
 • Robinova turneja 2022, organiziral Radio Robin.